Reanimatie Herhalingslessen

Zoals u mogelijk weet heeft de KNV EHBO vereniging afdeling Heino helaas in 2022 moeten besluiten om zichzelf op te heffen.
U bent daarover per mail (dd.12 juli 2022) door EHBO Heino geïnformeerd.

In voornoemde mail is ook gemeld dat het eigendom van de AED’s is overgegaan naar Stichting Ouderenwerk Heino (SOH).
Binnen SOH is daartoe een nieuwe AED werkgroep opgericht met als doel deze AED’s voor tenminste 10 jaar te onderhouden en (openbaar) beschikbaar te houden.

Langs deze weg wil ik u informeren dat de werkgroep AED van SOH, in samenwerking met het Dorpshuus Heino en Stichting Reanimatie Onderwijs Salland,
voornemens is om in de maanden februari, maart en april, een aantal BLS (reanimatie) herhalingslessen te organiseren in het Dorpshuus in Heino.

 1. Dinsdagavond 28 februari 19:30 – 21:30 uur
 2. Donderdagavond 3 maart 19:30 – 21:30 uur
 3. Maandagavond 20 maart 19:30 – 21:30 uur
 4. Woensdagavond 29 maart 19:30 – 21:30 uur
 5. Dinsdagavond 4 april 19:30 – 21:30 uur
 6. Zaterdagochtend 22 april 08:30 – 10:30 uur
 7. Zaterdagochtend 22 april 10:30 – 12:30 uur
 8. Woensdagavond 19 april 19:30 – 21:30 uur
 9. Maandagavond 24 april 19:30 – 21:30 uur
  De kosten hiervoor zijn € 30,-, inclusief koffie of thee, lesmateriaal en een officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) bij het succesvol doorlopen van de herhalingsles.

Mocht u geïnteresseerd zijn om hieraan deel te nemen, dan kunt u dat kenbaar maken door vóór maandag 13 februari a.s. op deze mail te reageren en daarin tenminste de volgende gegevens te vermelden:
• Achternaam
• Voorletters
• Voornaam
• Geboortedatum
• Email-adres
• 1e voorkeursdatum herhalingsles
• 2e voorkeursdatum herhalingsles
• 3e voorkeursdatum herhalingsles (indien mogelijk)
De herhalingsles vindt doorgang bij een deelname van tenminste 4 deelnemers.
Per les kunnen maximaal 8 deelnemers deelnemen, idealiter 6.

We zullen trachten u zoveel mogelijk in te delen op de door u opgegeven eerste voorkeursdatum, maar het kan voorkomen dat we toch terug moeten vallen op de 2e of 3e voorkeursdatum.
Een bevestiging van het voor u ingeplande moment wordt vervolgens z.s.m. na de inschrijftermijn per email aan u verzonden.
In deze bevestigingsmail zal dan ook de wijze van betaling (vooraf, per bank) zijn opgenomen.

Mocht u naar aanleiding van deze email nog vragen hebben, aarzel dan niet hierover contact met me op te nemen.

Met vriendelijke groet,

Marcel Jansen
SOH Werkgroep AED
A: Woolthuisweg 35, 8141 RX Heino
T: 06 11 33 15 48
E: aed.heino@gmail.com

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *