Dorpshuus Heino heeft op 22 november 2013 officieel haar deuren geopend. Zo’n acht jaar is de stichting Dorpshuus Heino in de weer geweest voor deze multifuntionele ontmoetingsplek.

Onze vrijwilligers zetten zich met veel liefde in voor het Dorpshuus. Zij bemensen de bar, het Informatiepunt, organiseren activiteit of helpen met de vele klussen.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
Jan Datema – voorzitter
Hans Wilholt – secretaris
Janny Lozeman – penningmeester
Hans Ogink – bestuurslid
Ans Stegeman – Dagelijks beheer