Heino Waakt

Inwoners kennen hun buurt het best. Hier kan goed gebruik van worden gemaakt. Buurtbewoners weten namelijk wie hun buren zijn en in welke auto zij bijvoorbeeld rijden. Zo valt het hen meteen op wanneer er iets anders is dan normaal. Dit kan gemeld worden in de BuurtWhatsapp, Heino Waakt, zodat ieder groepslid extra alert is.

Evenmens

Het zorgen voor een ander is een hele opgave. Het gaat vaak gepaard met gevoelens van stress en machteloosheid. Bij Evenmens worden handvatten aangereikt om hier mee om te gaan, zoals het versterken van de draagkracht, hoe jezelf te steunen en hoe om te gaan met grenzen en wensen. Voor meer informatie en aanmelding: Voor meer